Research

The resources of Lucerne Research consist of:

 

 • COMBUD 1997
  Departement van Landbou:
  Noordwes Provinsie Direktortaat Kommunikasie Privaatsak X144 Pretoria 0001
 • Barnes G R 1986
  Lucerne Research in South Africa with special reference to the Eastern Cape region.
  Department of Grassland Science University of Natal, Pietermaritzburg
 • Buys A.J. 1991
  MVSA Bemestingshandleiding. Vyfde Uitgawe. Die Misstofvereniging van Suid Afrika.
 • De Jager J.
  Die effek van witsykantkewerlarwes (Graphognathus leucoloma Boh.) op gevestigde lusern.
 • De Kock G.C.
  Lusern. Landbou Kolledge Grootfontein.
 • Hyam GFS Dickenson & Breytenbach WAS. 1990
  Die Kynoch Weidingshandleiding. Keyser Versveld Johannesburg
 • Myburgh A.C. 1989
  Crop pests in southern Africa. Vol 4. Field Crops and Pastures. Bulletin 416.
 • Philips RL & Miles N. 1995
  Production of Lucerne in Kwazulu-Natal. Cedara Agricultural development Institute.
 • Smith A & Terblanche C.J. 1994
  Lusern. Verbouing en benutting in Suid-Afrika. LNR-VWI en Lusernsaadraad.
 • Stuteville D.L. & Erwin D.C. 1990
  Compendium of Alfalfa diseases. 2nd Edition. APS Press. The American Phytopathological Society.
 • Trytsman G. 1996
  Die beheer van onkruid in weidings. LNR-Veld en Weidingsinstituut.
 • Trytsman G 1996
  Gevallestudie: Verbouing en benutting van Lusern. LNR-Veld en Wedingsinstituut P/S X05 Lynn East 0039
 • Trytsman G. 1997
  Onkruidbeheermetodes in aangeplante weidings. LNR-Veld en Weidingsinstituut.
 • Undersander D., Martin N., Cosgrove D., Kelling K., Schmitt M., Wedberg J., Becker R., Grau C., Doll J., Rice¬†M.E. 1994
  Alfalfa management guide. Cooperative Extension Publications, University of Wisconsin-Extension.