22 | 03 | 2018

 

Groen goud vir volstruis- en veebedryf PDF Print E-mail

Na verskeie werkswinkels en tegniese vergaderings met voedingkundiges en rolspelers in die bedryf is daar besluit om ’n lusernhooiskema vir die bedryf te begin. Alhoewel dit ’n vrywillige skema is, moet diegene wat by die skema aansluit, aan sekere vereistes voldoen.

Lusern (alfalfa) is die natuur se kos aan die dier, maar gehalte gaan in die toekoms die deurslaggewende rol speel ten opsigte van die verbouing, benutting asook die prys daarvan.

Die Nasionale Lusern Trust (NLT) wat al baie jare lank die lusernsaadbedryf in Suid-Afrika se navorsing, inligting, voorligting en gehaltestandaarde koördineer, het ook nou die mandaat van die lusernhooibedryf gekry om vir dié bedryf ’n nuwe baadjie aan te trek.

Die nuwe baadjie behels ’n eenvormige luserngehalte- en graderingstelsel vir alle herkouers soos beeste, skape en bokke. Die nuwe lusernkwaliteitsindeks (LKI) is deur prof. Hentie van der Merwe en mnr. Gerrie Scholtz van die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel. (Sien meegaande graderingstabel.)

Daar is 600 hooimonsters uit die vernaamste hooiprodu-serende gebiede in Suid-Afrika versamel waarvan 169 na die Cumberland-laboratorium in die VSA vir onafhanklike chemiese ontledings gestuur is. Die uitslae van hierdie ontledings is onlangs ontvang en aan die verskaffers van die nabye-infrarooispektrometer gestuur vir die ontwikkeling van ’n kalibrasie vir die gradering van lusernhooi. Hierdie kalibrasie is die eiendom van die NLO en word van 1 Oktober af beskikbaar gestel vir implementering aan alle eienaars van naby-infrarooispektrometers (NIR) wat by die NLO geregistreer is.

’n Volstruisvoedingskundige, dr Tertuis Brand, verbonde aan Elsenburg, is tans besig om in samewerking met die NLO en die Universiteit van die Vrystaat ’n soortgelyke graderingstelsel vir enkelmaagdiere (nie-herkouers) soos volstruise, perde en varke te ontwikkel.

Lusernvragte met skadelike plante en geproklameerde onkruide word teruggestuur. Vragte met vreemde reuke, muf en tekens van oormatige verhitting kan ook teruggestuur word. Indien vragte ooglopend as gemengde gehalte geïdentifiseer word, word dit as die swakste graad in die vrag geklassifiseer.

Hooiverbruikers kan die NLT skakel vir inligting in verband met NIR-instrumente vir ontleding van lusernhooimonsters. Tel (044) 272 8991 of This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

grafiek.gif
 

Who's Online

We have 25 guests online

Advertising Rates

Banner